ANDREA HERMANOVÁ


Překlady - korektury

Andrea Hermanová

Nabízené služby

Jsem překladatelka angličtiny a korektorka na volné noze. Pomáhám zahraničním firmám rozšířit svou působnost na český trh, českým podnikatelům oslovit i anglicky hovořící klienty či komunikovat se zahraničními partnery, neziskovým organizacím sdílet efektivně informace, jednotlivcům například prezentovat se bezchybným CV, doladit pravopisnou i stylistickou rovinu jejich studentských a jiných prací, obchodní korespondence a podobně, novým autorům představit své dílko světu v co nejlepší podobě a tak dále a tak dále... Pokud mohu nějak pomoci i vám, neváhejte se se mnou spojit.

Překlady

Věnuji se překladům angličtiny - kromě textů obecného charakteru překládám především texty z oblasti marketingu, společenských věd (psychologie, sociologie, antropologie), vzdělávání, cestovního ruchu, fitness, výživy, gastronomie a podobně.

Korektury

Kromě oprav chyb a překlepů mohu pohlídat také celkové vyznění textu, zkontrolovat jeho logickou návaznost
a dodržení typografických zásad. Po dohodě mohu dohlédnout i na faktickou správnost.

Lokalizace

Potřebujete webové stránky, software či jiné materiály upravit pro české publikum? Lokalizace si žádá nejen překlad do jiného jazyka, ale výsledek by měl na čtenáře působit jako by byl původně psán v jejich mateřském jazyce. Text je nutné přizpůsobit i místnímu kulturnímu prostředí a cílové skupině.

S čím vám mohu například pomoci?

Členství v profesních organizacích

členka České marketingové společnosti
Česká marketingová společnost
členství v profesní organizaci NY Circle of Translators
New York Circle of Translators
logo JTP - Jednota tlumočníků a překladatelů
Jednota tlumočníků a překladatelů

Doporučení spokojených klientů

Velmi kvalitní, rychlá a odborná práce. V mém případě záleželo na dodržení obsahu a smyslu celého textu, který vůbec nebyl jednoduchý. Na mou poptávku reagovala p. Hermanová jako jedna z mála prakticky obratem a velmi rychle jsme se dohodli. Překlad jsem potřeboval hned na další den, v čemž mi bylo vyhověno. Text jsem dostal v časovém termínu, na kterém jsme se dopředu dohodli. Cenu považuji v návaznosti na kvalitu poskytovaných služeb jako velmi přijatelnou. Její služby využiji určitě i do budoucna. Mohu všem doporučit.
Matúš Moťovský
spolumajitel Brankářské akademie
Považuji za mou milou povinnost, vyjádřit se k Andree Hermanové, kterou jsem našel na serveru Na volné noze, když jsem hledal někoho, kdo by byl ochoten zabývat se textem začínajícího spisovatele – mým textem. Andreu jsem oslovil před pár měsíci a zcela upřímně a otevřeně přiznávám, že to byla ta nejlepší volba. Nejenže odvedla naprosto skvělou a profesionální práci, v rámci které se mnou neustále komunikovala, objasňovala, co se zrovna děje a dít bude, ale – a to především – jde zároveň o upřímného, citlivého, otevřeného a prostě skvělého člověka a spolehlivého a velice nadaného profesionála, s kterým hodlám spolupracovat do doby, než pověsím psaní na hřebík. Děkuji Vám, Andreo!
Jan Duda
bloger, začínající spisovatel
S Andreou Hermanovou mám jen tu nejlepší zkušenost: v překladatelské práci (korektura akademického textu v angličtině) je pečlivá, píše srozumitelné poznámky a jde po detailu. Práci odevzdává v dohodnutém termínu (i s předstihem), je otevřená dalším konzultacím. Na dotazy rychle a vstřícně reaguje. Rozhodně doporučuji spolupráci.
T. Crofony
research assistant, Institute of Sociology
Andreu Hermanovou jsem kontaktovala kvůli korektuře článku v češtině. Velice oceňuji její ochotu, rychlost, preciznost a v neposlední řadě i perfektní komunikaci, která nebývá v dnešní době samozřejmostí. Krom gramatické a stylistické korektury mi poskytla i tipy a připomínky a pokud mi něco nebylo jasné, byla ochotná o tom diskutovat. Spolupráci s Andreou mohu jen doporučit.
Veronika Savarijová
blogerka, milovnice tvoření a alternativní medicíny
Andrea Hermanová se podílí na překladu výukových materiálů Khan Academy. Odvedla velký kus samostatné a kvalitní práce na překladu podkladů pro učitele pro práci se třídou v oblasti osobnostního rozvoje. Její proaktivní a zodpovědný přístup k projektu, kde jsem ji vedla, je motivující i pro další členy týmu. Má přehled v tématech osobnostního rozvoje a HR, výborné porozumění textům v této oblasti a také velmi dobrý cit pro češtinu, o perfektním pravopisu nemluvě.
Alena Vlachová
předsedkyně Khanovy školy, z. s.
Paní Hermanová pro NESEHNUTÍ zpracovávala korekturu publikace v angličtině. Po jejích zásazích byl text nejen bez chyb, ale také se stal mnohem čtivějším. Sama si všimla, že v původním překladu byla některá pojmenování přeložena nepřesně a byla schopná dohledat správné názvy. Ceníme si její důkladnosti a důslednosti.
Eva Bartáková
koordinátorka v NESEHNUTÍ

TELEFON

+420 735 538 040

E-MAIL

hermanova.a@gmail.com

IČ: 05884128 (neplátce DPH)

Adresa trvalého bydliště: Žarošice 61, 696 34 Žarošice

Údaj o zápisu v živnostenském rejstříku: č.j.: MU/OŽ/615/2017/Ko/4 ze dne 6.3. 2017